พรพิริยะทัวร์ › กรุงเทพ – แพร่

รถทัวร์พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – แพร่ ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยจุดขึ้นรถที่กรุงเทพ จะเป็น หมอชิต 2 และจุดลงรถ ที่จ.แพร่ เป็น บขส. แพร่ มีรถ ป.1 และ vip 32

Read more

พรพิริยะทัวร์ › กรุงเทพ – ลำปาง

จองตั๋วรถทัวร์พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ลำปาง โดยจุดขึ้นรถออกจากกรุงเทพ หมอชิต 2 และจุดลงรถลำปาง บขส.ลำปาง โดยรถทัวร์พรพิริยะทัวร์ กรุงเทพ – ลำปาง มีรถ ป.1 และ vip 32 ให้บริการ

Read more

พรพิริยะทัวร์ › กรุงเทพ – เชียงใหม่

จองตั๋วรถทัวร์พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ จุดขึ้นจุดลงจะเป็น หมอชิต2 และ บขส. อาเขต โดยรถทัวร์พรพิริยะกรุงเทพ – เชียงใหม่ มีรถให้บริการเป็นรถ ป.1 และ vip 32

Read more

วิธีจองตั๋ว – VDO สาธิตการจองตั๋วออนไลน์ พรพิริยะทัวร์

วิธีจองตั๋ว ขั้นตอนการจองตั๋ว – VDO สาธิตแสดงการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ พรพิริยะทัวร์ มีดังนี้ เข้าสู่เวบไซต์ www.จองตั๋วพรพิริยะทัวร์.com ทำรายการจองตั๋ว # ดูขั้นตอน – vdo นำใบแจ้งชำระเงิน หรือ รหัสการจอง 10 หลัก ไปจ่ายที่

Read more

เคาน์เตอร์ออกตั๋ว จุดรับตั๋ว เบอร์โทร รถทัวร์พรพิริยะทัวร์

เมื่อทำการจองตั๋วและชำระค่าตั๋วเรียบร้อยแล้วสามารถนำหลักฐานมาขึ้นตั๋วจริงก่อนรถออก 30 นาที ยังเคาน์เตอร์ออกตั๋ว จุดรับตั๋ว บ.พรพิริยะทัวร์ดังนี้

Read more