วิธีจองตั๋ว – VDO สาธิตการจองตั๋วออนไลน์ พรพิริยะทัวร์

วิธีจองตั๋ว ขั้นตอนการจองตั๋ว – VDO สาธิตแสดงการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ พรพิริยะทัวร์ มีดังนี้

  1. เข้าสู่เวบไซต์ www.จองตั๋วพรพิริยะทัวร์.com
  2. ทำรายการจองตั๋ว # ดูขั้นตอน – vdo
  3. นำใบแจ้งชำระเงิน หรือ รหัสการจอง 10 หลัก ไปจ่ายที่ 7-Eleven หรือ บัตรเครดิต (ต้องชำระก่อน 24.00 น. ของวันที่ทำรายการ ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)
  4. นำหลักฐานการชำระเงินมารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว ก่อนรถออก 30 นาที
  5. หากต้องการคืนตั๋ว – เลือนตั๋ว โทรไปที่ 02 2696999

VDO (ตัวอย่าง) แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์พรพิริยะทัวร์

ขั้นตอนการจองตั๋ว Step By Step (ตัวอย่าง)

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิก

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที

Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *