ตารางเดินรถทัวร์ › พรพิริยะทัวร์

ตารางเดินรถ เส้นทางเที่ยววิ่ง บ.พรพิริยะทัวร์ รถทัวร์สายเหนือ มีเที่ยววิ่ง กรุงเทพ – ลำปาง – เชียงใหม่, กรุงเทพ – แพร่ (ไปกลับ)

เที่ยวรถพรพิริยะทัวร์ออกจากกรุงเทพ (หมอชิต2)

  • กรุงเทพฯ – ลำปาง
  • กรุงเทพฯ  -ลำปาง – เชียงใหม่
  • กรุงเทพฯ – แพร่
  • กรุงเทพฯ – แพร่ – สอง

เที่ยวรถพรพิริยะทัวร์ลำปาง , เชียงใหม่, แพร่ เข้ากรุงเทพ

  • ลำปาง – กรุงเทพฯ
  • สอง – ร้องกวาง – แพร่ – กรุงเทพฯ
  • สอง – แพร่ – กรุงเทพฯ
  • เชียงใหม่ – ลำปาง – กรุงเทพฯ
  • แพร่-กรุงเทพฯ

ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เที่ยวรถ เวลารถออกรถทัวร์พรพิริยะทัวร์

กรุงเทพ – ลำปาง

08:45 | กรุงเทพฯ-ลำปาง     ป.1    ราคาตั๋ว 421 บาท
19:45 | กรุงเทพฯ-ลำปาง-เชียงใหม่     ป.1    ราคาตั๋ว  421  บาท

ลำปาง – กรุงเทพ

09:00 | ลำปาง-กรุงเทพฯ     ป.1    ราคาตั๋ว    421 บาท
19:00 | เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ     ป.1   ราคาตั๋ว    421  บาท
19:00 | เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ     วีไอพี 32   ราคาตั๋ว  491 บาท

กรุงเทพ – เชียงใหม่

19:45 | กรุงเทพฯ-ลำปาง-เชียงใหม่     ป.1   ราคาตั๋ว 488  บาท

เชียงใหม่ – กรุงเทพ

19:00 | เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ     ป.1 ราคาตั๋ว 488 บาท
19:00 | เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ     วีไอพี 32  ราคาตั๋ว  569  บาท

กรุงเทพ – แพร่

09:00 | กรุงเทพฯ-แพร่-สอง     ป.1    ราคาตั๋ว     385  บาท
19:45 | กรุงเทพฯ-แพร่     ป.1   ราคาตั๋ว    385  บาท
20:40 | กรุงเทพฯ-แพร่-สอง     วีไอพี 32    ราคาตั๋ว     449  บาท

แพร่ – กรุงเทพ

08:00 | สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ     ป.1    ราคาตั๋ว    385  บาท
19:00 | สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n)     วีไอพี 32  ราคาตั๋ว     449    บาท

ราคาตั๋ว เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ —> ตรวจสอบแบบ Realtime ที่ —> เมนูค้นหาเที่ยวรถ หรือ จองตั๋ว-ที่นี่ <<

Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *