ตารางเดินรถ พรพิริยะทัวร์

ตารางเดินรถ เส้นทางเที่ยววิ่ง บ.พรพิริยะทัวร์ รถทัวร์สายเหนือ มีเที่ยววิ่ง กรุงเทพ – ลำปาง – เชียงใหม่, กรุงเทพ – แพร่ (ไปกลับ)

  • (1)91     กรุงเทพฯ-ลำปาง
  • (2)18     กรุงเทพฯ-ลำปาง-เชียงใหม่
  • 923     กรุงเทพฯ-แพร่
  • 923     กรุงเทพฯ-แพร่-สอง
  • 91     ลำปาง-กรุงเทพฯ
  • 923     สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ
  • 923     สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4)
  • 18     เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ
  • 923     แพร่-กรุงเทพฯ
Pinterest