เคาน์เตอร์ออกตั๋ว จุดรับตั๋ว เบอร์โทร รถทัวร์พรพิริยะทัวร์

เมื่อทำการจองตั๋วและชำระค่าตั๋วเรียบร้อยแล้วสามารถนำหลักฐานมาขึ้นตั๋วจริงก่อนรถออก 30 นาที ยังเคาน์เตอร์ออกตั๋ว จุดรับตั๋ว บ.พรพิริยะทัวร์ดังนี้

  • จุดจอด อ.สอง     จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์  โทร. 054-593848
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง     จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์  โทร. 054-218199
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)     จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์  โทร. 053-304678 , 0850378473
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่     จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์ โทร. 054-621400
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     ชั้น1 ช่อง A1 และ 44  โทร. 02-9362939 , 02-9363554

โดยจุดรับตั๋ว จุดขึ้นรถ พรพิริยะทัวร์ กรุงเทพ (หมอชิต2) —- ลำปาง (บขส.ลำปาง) — เชียงใหม่ (บขส.อาเขต) — แพร่ (บขส.แพร่)

Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *