ตัวแทนจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

พรพิริยะทัวร์

พรพิริยะทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทางเดินรถหลักๆ คือ กรุงเทพ ลำปาง แพร่ สอง ร้องกวาง (ไปกลับ) ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์พรพิริยะทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-ลำปาง

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • จุดจอด อ.วังเจ้า
 • จุดจอด อ.บ้านตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เถิน
 • เกาะคา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

กรุงเทพ-แพร่-สอง

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
 • จุดจอด เซเว่นอีเลฟเว่น หัวดง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด สะพานลอยตำหนักธรรม
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง
 • จุดจอด รร.ร้องกวางอนุสรณ์
 • จุดจอด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งน้าว
 • จุดจอด วัดทุ่งน้าว
 • จุดจอด ป้อมสามแหลม
 • จุดจอด โรงเรียนสองพิทยาคม
 • จุดจอด ตลาดศรีมูลเรือง
 • จุดจอด วัดศรีมูลเรือง
 • จุดจอด อ.สอง

ลำปาง-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
 • เกาะคา
 • จุดจอด อ.บ้านตาก
 • จุดจอดป้อมบ้านตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.สอง
 • จุดจอด วัดศรีมูลเรือง
 • จุดจอด ตลาดศรีมูลเรือง
 • จุดจอด โรงเรียนสองพิทยาคม
 • จุดจอด ป้อมสามแหลม
 • จุดจอด วัดทุ่งน้าว
 • จุดจอด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งน้าว
 • จุดจอด อ.ร้องกวาง
 • จุดจอด รร.ร้องกวางอนุสรณ์
 • จุดจอด สะพานลอยตำหนักธรรม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
 • จุดจอด เซเว่นอีเลฟเว่น หัวดง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น1 ช่อง 35,36

02-9362939 , 02-9363554

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

054-218199

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่

จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

054-621400

จุดจอด อ.สอง

จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

054-593848

ตัวอย่างเที่ยวรถ พรพิริยะทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

เดินทางบ่อยโหลดแอปเลย